8.4.2018 NVP Ostrava

Khorosheye mesto dlya shchenkov iz pometa F i G so stantsii Z Letohradského ranče.
František — V1, CAC
Filip — V2
Fík — V1, CAC, NV, BOS
Froufrou — V1, CAC, NV, BOB.
Feebee — V1, CAC
Gábi — VN1
Gwenn — V2

 

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!